Ovtta ija bissehat 2011, Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus, Saame language

Ovtta ija bissehat SAA

Beakkán ja bálkkašuvvon Rosa Liksoma vuosttas girji – 1900-loahpa vuordemeahttun debyhtta, girjjálaš sensašuvdna!

Dáin noveallain eallá goas idjagávpot, dan gáhtat ja nuoraid mihtilmas deaivvadanbáikkit, goas buolašdálvvi ja skápma Sápmi. Dain leat hui fámolaš báikkálaš ivdni ja dovdu, melankoliija ja realisma, beaivválaš eallima poehtalašvuohta ja seammás dan lossatvuohta. Nuorat buktet dain ovdan dovdduideaset, dain boahtá ovdan vánhemiid ja nuoraid gáidan nubbi nuppis, dáin muitalusain govviduvvojit nuoraid eallingeahččaladdamat, sin geassádeapmi iežaset siskkáldas máilbmái ja nubbi nuppi askái. Olbmot bohtet dáin noveallain ovdan dovdamušaideasetguin gievran ja álásin. Rosa Likson lea almmustuhttán 19 girjji, románaid, ráidogovaid ja diehtogirjjiid. Girjjit leat jorgaluvvot máŋgga gillii: Rosa Likson lea maiddái govvadáiddár, guhte lea doallan moanaid čájáhusaid.